คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1458/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวอรอุมา ศรีอิ่นแก้ว 2.นางสาวอัญชนา ดำทิพย์ 3.นางสาวกุหลาบ ฤทธิกรณ์)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1458/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวอรอุมา ศรีอิ่นแก้ว 2.นางสาวอัญชนา ดำทิพย์ 3.นางสาวกุหลาบ ฤทธิกรณ์)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1458/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

จำนวน 3 ราย

1.นางสาวอรอุมา ศรีอิ่นแก้ว

2.นางสาวอัญชนา ดำทิพย์

3.นางสาวกุหลาบ ฤทธิกรณ์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา