คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 909/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสุชาติ เจริญศรี 2.นายมนัส สุดพวง 3.นายชิตชนก สมประเสริฐ 4.นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 909/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสุชาติ เจริญศรี 2.นายมนัส สุดพวง 3.นายชิตชนก สมประเสริฐ 4.นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 909/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

จำนวน 4 ราย

1.นายสุชาติ เจริญศรี

2.นายมนัส สุดพวง

3.นายชิตชนก สมประเสริฐ

4.นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา