คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1548/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ 2.นายธนัท โสมวดี 3.นางสาวปาจารี ศรีทองใบ)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1548/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ 2.นายธนัท โสมวดี 3.นางสาวปาจารี ศรีทองใบ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1548/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

จำนวน 3 ราย

1.นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ

2.นายธนัท โสมวดี

3.นางสาวปาจารี ศรีทองใบ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา