คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1551/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 18 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1551/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 18 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1551/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 18 ราย)

ดาวน์โหลดคำสั่ง

1. นายสิทธิพงษ์ กระทอง
2. นายสรายุทธ ช่วยชาติ
3. นายทินกร รัตนพัวพันธ์
4. นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
5. นายทวีชัย โค้วตระกูล
6. นายวรวุฒิ เนียมน้อย
7. นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ
8. นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
9. นายวสันต์ พรหมดีสาร
10. นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ
11. นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน
12. นายทรงพล สวยสม
13. นายสุชาติ อินทร์ปรุง
14. นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ
15. นายสันต์ จรเจริญ
16. นายประสิทธิ์ อยู่ดี
17. นายธนพล สงวนตระกูล
18. นายสิริพล รักษนาเวศ

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา