คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1579/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวรุ้งนภา แก้วโบราณ 2.นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1579/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวรุ้งนภา แก้วโบราณ 2.นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1579/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก

จำนวน 2 ราย

1.นางสาวรุ้งนภา แก้วโบราณ

2.นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา