คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1611/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ 2.นายมนตรี อินทร์ติยะ)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1611/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ 2.นายมนตรี อินทร์ติยะ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1611/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

จำนวน 2 ราย

1.นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์

2.นายมนตรี อินทร์ติยะ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา