คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1615/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจิราภรณ์ แสงโลด 2.นางสาวการะเกด นิยมมาก)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1615/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจิราภรณ์ แสงโลด 2.นางสาวการะเกด นิยมมาก)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1615/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

จำนวน 2 ราย

1.นางสาวจิราภรณ์ แสงโลด

2.นางสาวการะเกด นิยมมาก

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา