คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1644/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 8 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1644/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 8 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1644/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 8 ราย)

1.นางนันทพร เกิดสกุล

2.นางสาวกนกนุช นวกุลจิตมั่น

3.นางสาวพิมล ศรีสันติสุข

4.นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี

5.นายพิชิต ขุมทรัพย์

6.นายจักรพันธุ์ ช้อยหิรัญ

7.นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย

8.นายถาวร พาพรหม

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:55 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา