คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1645/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1645/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1645/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)

1.นายสมคิด ศิริรูป

2.นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตรกุล

3.นายวัลลพ กรรณิการ์

4.นายธีระศักดิ์ ประหยัด

5.นายพนมศักดิ์ ใช้สมบุญ

6.นายเสถียรชัย บุญมี

7.นายธีรพงษ์ พินทอง

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2019 เวลา 18:20 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา