คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1166/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 7 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1166/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 7 ราย)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1166/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 

จำนวน 7 ราย

1. นายวชิร สามวัง
2. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
3. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี
4. นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์
5. นายสมพร ภู่ศิริ
6. นายธรรมนูญ อินทร์นุช
7. นายรุทร์ อินนุพัฒน์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา