คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวีระพงษ์ แดงเหลือ)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวีระพงษ์ แดงเหลือ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง

จำนวน 1 ราย

นายวีระพงษ์ แดงเหลือ

 


ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 20:52 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา