คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1836/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1836/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1836/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)

1.นายยงยส เนียมทรัพย์

2.นายสิงหา ผจงกิจการ

3.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์

4.นายสมชาย เกิดเอี่ยม

5.นายศุภเกียรติ เมฆสินธุ์

6.นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี

7.นายเอกพล ฉิ้มพงษ์

8.นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา