คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1838/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 11 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1838/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 11 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1838/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 11 ราย)

1. นายมนตรี เนียมรอด
2. นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์
3. นายพิรัญภัช พานทอง
4. นายศราวุธ สากล
5. นายดุษฎี พรพระแก้ว
6. นางสาวปารณีย์ เผ่าภูธร
7. นางสาวสำเภา แก้วสระแสน
8. นายสถาพร นาคคนึง
9. นายโชค พรินทรากูล
10. นายสุชาติ พิ้นนุกูล
11. นายนพดล โค้วสุวรรณ์

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา