คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1621/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร 2.นายจิตะพล รอดพลอย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1621/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร 2.นายจิตะพล รอดพลอย)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1621/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

จำนวน 2 ราย

1.นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร

2.นายจิตะพล รอดพลอย

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา