Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

สบค.1611/2556 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 49 อัตรา

สบค.1611/2556  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน  จำนวน  49  อัตรา

 

1.ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  จำนวน 12 อัตรา

2.ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัิตการ  จำนวน  15  อัตรา

3.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน  12  อัตรา

4.ตำแหน่งนักอุทกวิมยาปฏิบัติการ  จำนวน  6  อัตรา

5.ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  จำนวน  4  อัตรา

 

ดาวน์โหลด

1. บันทึก

2. ประกาศ

 

2015-03-30 101650

bgBottom-1 copy