Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 526/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสกล หาญพิทักษ์กุล)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 526/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสกล หาญพิทักษ์กุล)

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

2015-03-30 101650

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy