คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 270/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย 1.นายมนัส กำเนิดมณี - 4.นายครองศักดิ์ สงรักษา)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 270/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย 1.นายมนัส กำเนิดมณี - 4.นายครองศักดิ์ สงรักษา)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 270/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  จำนวน  4 ราย

1.นายมนัส  กำเนิดมณี

2.นายพงษ์ศักดิ์  เลียววงศ์วาน

3.นางศิริวรรณ  นิลพันธุ์

4.นายครองศักดิ์  สงรักษา

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:56 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา