คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 292/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายพิษณุ แถลงกิจ - 5.นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 292/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายพิษณุ แถลงกิจ - 5.นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 292/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  จำนวน  5  ราย

1.นายพิษณุ  แถลงกิจ

2.นายเอกฉัตร  เอี่ยมตาล

3.นายนาวา  แก้วลี

4.นายพะลิน  สุทธิบุตร

5.นายเริงฤทธิ์  เจียรสุมัย

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:54 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา