ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อนและย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 4 ราย 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์ 3.นายวิทยา วรดิษฐ์ 4.นางทิพย์พ

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อนและย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 4 ราย 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์ 3.นายวิทยา วรดิษฐ์ 4.นางทิพย์พ

ประกาศกรมชลประทาน  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง  (เลื่อนและย้าย)  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

จำนวน  4  ราย 

1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 

2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์ 

3.นายวิทยา วรดิษฐ์ 

4.นางทิพย์พวรรณ นิลพลับ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา