คู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual ) การจัดทำคำสั่งย้ายข้าราชการ เล่มที่ 1

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form