ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 19 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 19 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 19 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดประกาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่รับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องส่งคืน

1.แบบตรวจสอบการเจ้าหน้าที่.pdf

2.ใบสมัคร.xls

3.ปก.xls

4.เอกสารหมายเลข 1.xls

5.เอกสารหมายเลข 2.xls

6.เอกสารหมายเลข 3.xls

7.เอกสารหมายเลข 4.doc

8.เอกสารหมายเลข 5.doc

9.เอกสารหมายเลข 7.doc

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:41 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา