ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 6 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 6 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 6 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

ดาวน์โหลดประกาศ

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งที่สมัคร

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องส่งคืน

1.แบบตรวจสอบการเจ้าหน้าที่.pdf

2.ใบสมัคร.xls

3.ปก.xls

4.เอกสารหมายเลข 1.xls

5.เอกสารหมายเลข 2.xls

6.เอกสารหมายเลข 3.xls

7.เอกสารหมายเลข 4.doc

8.เอกสารหมายเลข 5.doc

9.เอกสารหมายเลข 7.doc

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 10:42 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา