ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 ตำแหน่ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 ตำแหน่ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 ตำแหน่ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดประกาศ
บันทึก สบค 16222/2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ปก
2. ใบสมัคร
3. แบบตรวจสอบสำหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่สำนัก
4. เอกสารหมายเลข 1 
5. เอกสารหมายเลข 2
6. เอกสารหมายเลข 3
7. เอกสารหมายเลข 4
8. เอกสารหมายเลข 5
9. เอกสารหมายเลข 7

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 20:01 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา