ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (สำหรับลูกจ้างประจำ สบค.)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (สำหรับลูกจ้างประจำ สบค.)

ประกาศกรมชลประทาน  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน  (ชื่อตำแหน่ง)  และกลุ่มงาน

 หมายเหตุ สำหรับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เท่านั้น

ดาวน์โหลดประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 14:04 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา