คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 3/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form