คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 823/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย )

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 823/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย )

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 823/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย )

1. นายสมชาติ บุญกล่อม

2. นายธนู เกตุแก้ว

3. นายสมพงษ์ จันทรอมรพร

4. นายพิเชษฐ ปิ่นแก้ว

5. นายไพศาล จงไพบูลย์

6. นายวุฒิชัย นรสิงห์

7. นายสรศักดิ์ เลนะนนท์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 14:31 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา