คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 826/2555  เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ 

จำนวน  7  ราย

1. นายชาญชัย  ศรีสุธรรม

2. นายพูนศักดิ์  เล่าสกุล

3. นายอานนท์  อินทรประสาท

4. นายอุรินทร์  โสตรโยม

5. นายณัฐ  ก้านทอง

6.  นายนิติ  พานิชการ

7. นายศิริชัย  ปักกะทานัง

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา