คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 849/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายสุเมธ พัฒน์ช่วย 2.นายถวิล ใจรักษ์ 3.จ่าสิบเอกสุรชัย ปัญญสุทธิ์)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 849/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายสุเมธ พัฒน์ช่วย 2.นายถวิล ใจรักษ์ 3.จ่าสิบเอกสุรชัย ปัญญสุทธิ์)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 849/2555  เรื่อง  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 

จำนวน  3 ราย

1.นายสุเมธ พัฒน์ช่วย

2.นายถวิล ใจรักษ์

3.จ่าสิบเอกสุรชัย ปัญญสุทธิ์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา