สบค 10728 เรื่อง แจ้งการปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form