คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ - 4. นายประเสริฐ มหากิจ)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ - 4. นายประเสริฐ มหากิจ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย

1.นายพิสิษฐ์  พิบูลย์ศิริ

2. นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์

3. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์

4. นายประเสริฐ มหากิจ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:49 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา