คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 613/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ 2.นายปริญญา สัคคะนายก)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 613/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ 2.นายปริญญา สัคคะนายก)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ 613/2559  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ 

จำนวน  2  ราย 

1.นายประสิทธิ์  ชรินานนท์ 

2.นายปริญญา  สัคคะนายก

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา