คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายมงคล สุภากาย 2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายมงคล สุภากาย 2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1017/2555  เรื่อง ย้ายข้าราชการ

จำนวน  2  ราย 

1.นายมงคล สุภากาย

2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 กันยายน 2012 เวลา 16:31 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา