Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 806/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 2.นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล 3.นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง 4.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ 806/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข 2.นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล 3.นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง 4.นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์)

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

Last Updated (Saturday, 17 November 2012 09:50)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy