คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1275/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางยาหยี ตรีเนตร 2.นางวัฒนา คำคม 3.นายอุทัย หงษ์ใจดี 4.นางสาวรุจรินทร์ ธุรารัตน์)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1275/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางยาหยี ตรีเนตร 2.นางวัฒนา คำคม 3.นายอุทัย หงษ์ใจดี 4.นางสาวรุจรินทร์ ธุรารัตน์)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1275/2555  เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ 

จำนวน  4  ราย 

1.นางยาหยี ตรีเนตร

2.นางวัฒนา คำคม

3.นายอุทัย หงษ์ใจดี

4.นางสาวรุจรินทร์ ธุรารัตน์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา