คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1298/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษณ์ วิไลกิจ 2.นายพงศกร อุตตนางกูร 3.นายปรีชาวิชญ์ นาคทั่ง 4.นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1298/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษณ์ วิไลกิจ 2.นายพงศกร อุตตนางกูร 3.นายปรีชาวิชญ์ นาคทั่ง 4.นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1298/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษณ์ วิไลกิจ 2.นายพงศกร อุตตนางกูร 3.นายปรีชาวิชญ์ นาคทั่ง 4.นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย)

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:07 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา