คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1195/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายชูชาติ รักจิตร 2.นายสุชาติ เจริญศรี 3.นายจารึก วัฒนาโกศัย 4.นายสุรชาติ มาลาศรี)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1195/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายชูชาติ รักจิตร 2.นายสุชาติ เจริญศรี 3.นายจารึก วัฒนาโกศัย 4.นายสุรชาติ มาลาศรี)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  1195/2560  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ 

จำนวน  4  ราย 

1.นายชูชาติ รักจิตร

2.นายสุชาติ เจริญศรี

3.นายจารึก วัฒนาโกศัย

4.นายสุรชาติ มาลาศรี

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา