คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 364/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 364/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 364/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

จำนวน 2 ราย

1.นายถิระศักดิ์  ทองศิริ

2.นายชยันต์  เมืองสง

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา