คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 385/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1นายสิริวิช กลิ่นภักดี 2นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ 3นายวัชระ เสือดี)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 385/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1นายสิริวิช กลิ่นภักดี 2นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ 3นายวัชระ เสือดี)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 385/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

1. นายสิริวิช กลิ่นภักดี
2. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์
3. นายวัชระ เสือดี

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา