ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร ของ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร ของ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561)

ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร ของ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2561) 


ดาวน์โหลดประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:20 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา