คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยรัต เป้ามาลา 2.นายชุมพาสน์ ชุมอุระ)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยรัต เป้ามาลา 2.นายชุมพาสน์ ชุมอุระ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

จำนวน 2 ราย

1.นายชัยรัต เป้ามาลา

2.นายชุมพาสน์ ชุมอุระ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา