สบค 02/609/2561 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ "ร่าง" รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form