Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 167/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวชญาน์ณินท์ พรหมทอง) Friday, 24 October 2014 132
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1166/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสรรค์ คล้ายสุบรรณ) Friday, 24 October 2014 265
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1165/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐวรา มาเป็ง) Friday, 24 October 2014 60
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1164/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัยวุฒิ รชตะพิพัฒน์) Friday, 24 October 2014 173
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1168/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายนิธิวัฒน์ ปานต้น 2.นายพร วินโกมินทร์ 3.นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์) Friday, 24 October 2014 666
6 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1169/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอรรถวีร์ มิลินทางกูร) Wednesday, 22 October 2014 652
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1161/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายโชติวุฒิ สุวรรณ 2.นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ 3.นายชยพล โพธิ) Wednesday, 22 October 2014 399
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1160/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายคมกฤช ขอพร 2.นายวีระยุทธ สายบุญ) Wednesday, 22 October 2014 258
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1159/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวบังอร เบ็ญจศิล) Wednesday, 22 October 2014 181
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1158/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางรัชตา (อรญา) เจียมตน 2.นายทวีศักดิ์ ปานเพ็ชร) Wednesday, 22 October 2014 239
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1156/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอำพรศักดิ์ ธรรมชาติ) Wednesday, 22 October 2014 442
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1039/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (นายวรนิตย์ พิษพรรณ์) Wednesday, 22 October 2014 143
13 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1154/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์) Monday, 20 October 2014 1192
14 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1153/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัช ถิรพงษ์สวัสดิ์) Monday, 20 October 2014 1005
15 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1151/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมะรอสะลี หามะ) Friday, 17 October 2014 1121
16 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1150/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุธัญญ์ ฤทธิ์ขาบ) Friday, 17 October 2014 1205
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1149/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวีระศักดิ์ ปิณฑะบุตร 2.นายฉัตรชัย อากาศโสภา) Friday, 17 October 2014 1162
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวีไชย สำลีแก้ว) Wednesday, 15 October 2014 1328
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1143/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปารณีย์ เผ่าภูธร) Wednesday, 15 October 2014 578
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1131/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์) Wednesday, 15 October 2014 1012
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1142/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยยางกูล 2.นายชลศักดิ์ สุขี 3.นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์) Wednesday, 15 October 2014 1451
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1137/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายสัจจา อารีเอื้อ) Wednesday, 15 October 2014 517
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1136/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาวนุจรี มีมุข) Wednesday, 15 October 2014 413
24 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1141/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายดุษฎี คงสวัสดิ์ 2.นายสุเทพ ฉวยศรี) Tuesday, 14 October 2014 1374
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอโณทัย สุวรรณพนัง) Tuesday, 14 October 2014 1042
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1138/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน) Tuesday, 14 October 2014 932
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1135/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายวิฑูรย์ กลั่นบุศย์) Tuesday, 14 October 2014 464
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1134/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนธีร์ พิชัยรัตน์) Tuesday, 14 October 2014 612
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1132/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริทร ภู่ทอง) Tuesday, 14 October 2014 614
30 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1129/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) Monday, 13 October 2014 3511
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 52
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy