Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1521/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเย็นจิตร วุฒิเนตรเนติรักษ์) Thursday, 18 December 2014 91
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1522/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางดวงฤทัย แก้วใหญ่) Thursday, 18 December 2014 50
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1520/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชนินทร ไกรนรา) Thursday, 18 December 2014 115
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1519/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายนิติ ตันทวุทธ) Thursday, 18 December 2014 73
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1518/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพัสกร ประเทพ) Thursday, 18 December 2014 89
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1517/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายญาณพงศ์ ประเสริฐประศาสน์) Thursday, 18 December 2014 82
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1516/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวมยุรี ศรียุคุณธร) Thursday, 18 December 2014 47
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1514/2557 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ Thursday, 18 December 2014 88
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1513/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ 2.นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์) Thursday, 18 December 2014 96
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1510/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิพัฒน์ ช้างหัวหน้า) Wednesday, 17 December 2014 349
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1509/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพัลภศรีอุบล มงคลนำ) Wednesday, 17 December 2014 159
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1508/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนพภาภรณ์ ตั้งตระกูล) Wednesday, 17 December 2014 54
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1507/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพศาล สุทัศน์) Wednesday, 17 December 2014 170
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1506/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายพิสุทธิ์ เชยบัวแก้ว 2.นายวิรุฬห์โรจน์ ไชยสมิด) Wednesday, 17 December 2014 31
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1512/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทศพร ทาโพนทัน) Wednesday, 17 December 2014 164
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1505/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุพงศ์ มีมณี) Wednesday, 17 December 2014 120
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1502/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ) Wednesday, 17 December 2014 129
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1501/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล โชโต) Wednesday, 17 December 2014 164
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1500/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิรนันท์ กลั่นแก้ว) Wednesday, 17 December 2014 121
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1499/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ มูลใจตา) Wednesday, 17 December 2014 115
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1498/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข) Wednesday, 17 December 2014 144
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1497/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมบัติ พื้นผา) Wednesday, 17 December 2014 72
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1495/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมเกียรติ คำทวี) Wednesday, 17 December 2014 67
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุพัฒน์ อรุณมณี) Wednesday, 17 December 2014 112
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1493/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประเสริฐ ทองมาก) Wednesday, 17 December 2014 98
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1492/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายนัทธี นุ่มมาก 2.นางกัมพล บุญวิไล 3.นายประเชิญ พบสระบัว) Wednesday, 17 December 2014 187
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1491/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอดิพงศ์ ชื่นสุราษฎร์) Wednesday, 17 December 2014 64
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1490/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางณฐา สุคนาวรกุล 2.นางวีรวรรณ แสงภู่วงค์) Wednesday, 17 December 2014 113
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1489/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประสิทธิ์ อยู่ดี 2.นายวัฒนโรจน์ ปรางรัตน์) Wednesday, 17 December 2014 132
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1488/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัลลพ กรรณิการ์) Wednesday, 17 December 2014 97
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 60
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy