Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 409/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายมนตรี นันท์ตระกูล 2.นายไกรสร สดวิลัย) Thursday, 17 April 2014 176
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 403/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐวรา มาเป็ง) Thursday, 17 April 2014 105
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 402/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวดุลยทัศนี แสนวัง) Thursday, 17 April 2014 76
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 401/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายอดิศร อุตตรนคร) Thursday, 17 April 2014 61
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 400/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกิตติมา บุญหล้า) Thursday, 17 April 2014 62
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 391/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวศุภกานต์ ลีหกุล) Thursday, 17 April 2014 51
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 388/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายอมรศักดิ์ ศรีประเสริฐ) Thursday, 17 April 2014 83
8 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 404/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย (1.นายสายัณห์ โสดาล้วน 2.นายธีรวิทย์ กำเนิดท่าพญา 3.นายนำชัย พึ่งพา 4.นายออน วิศาลอาชีวะเจริญ) Friday, 11 April 2014 592
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 398/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งนภา จันแจ) Friday, 11 April 2014 92
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 395/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพร กันธวงค์) Friday, 11 April 2014 247
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 394/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางธนศรี ประภาตนันท์) Friday, 11 April 2014 103
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 393/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต อินทรวิจิตร) Friday, 11 April 2014 55
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 390/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรพงษ์ พินทอง) Friday, 11 April 2014 162
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 387/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุพรรษา เนียมหอม) Friday, 11 April 2014 115
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 386/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางวรรณา ชนะมารจันโท) Friday, 11 April 2014 118
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 385/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสำเภา แก้วสระแสน) Thursday, 10 April 2014 150
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 397/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (4 ตำแหน่ง) Thursday, 10 April 2014 675
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 396/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (4 ตำแหน่ง) Thursday, 10 April 2014 345
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 384/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมศักดิ์ จิงา 2.นายนิพนธ์ สุวรรณาลัย) Wednesday, 09 April 2014 362
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 382/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายสิทธา เกตุประทุม) Wednesday, 09 April 2014 146
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 378/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายคณิต โชติกะ) Wednesday, 09 April 2014 208
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 377/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคณิต โชติกะ) Wednesday, 09 April 2014 254
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 376/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวฉวีวรรณ วิขัมภประหาร 2.นางสาววราลักษณ์ งามสมจิตร) Wednesday, 09 April 2014 184
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 371/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นางสาวปทิตตา ชาติมนตรี) Friday, 04 April 2014 277
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญชัย สุขสวัสดิ์อำนวย 2.นายพงศ์กฤษณ์ เอกธรรมสุทธิ์) Friday, 04 April 2014 525
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 361/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะ จักราวินทร์) Wednesday, 02 April 2014 624
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 356/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด) Wednesday, 02 April 2014 151
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 357/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสุรภา เอมสกุล 2.นายพันธ์ศักดิ์ อินทร์แก้ว) Wednesday, 02 April 2014 111
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 360/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมัย ธรรมสัตย์) Wednesday, 02 April 2014 622
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 359/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์) Wednesday, 02 April 2014 335
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 36
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy