Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1154/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์) Monday, 20 October 2014 133
2 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1153/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัช ถิรพงษ์สวัสดิ์) Monday, 20 October 2014 136
3 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1151/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมะรอสะลี หามะ) Friday, 17 October 2014 909
4 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1150/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุธัญญ์ ฤทธิ์ขาบ) Friday, 17 October 2014 952
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1149/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวีระศักดิ์ ปิณฑะบุตร 2.นายฉัตรชัย อากาศโสภา) Friday, 17 October 2014 958
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวีไชย สำลีแก้ว) Wednesday, 15 October 2014 1252
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1143/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปารณีย์ เผ่าภูธร) Wednesday, 15 October 2014 528
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1131/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์) Wednesday, 15 October 2014 950
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1142/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยยางกูล 2.นายชลศักดิ์ สุขี 3.นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์) Wednesday, 15 October 2014 1322
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1137/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายสัจจา อารีเอื้อ) Wednesday, 15 October 2014 468
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1136/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาวนุจรี มีมุข) Wednesday, 15 October 2014 385
12 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1141/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายดุษฎี คงสวัสดิ์ 2.นายสุเทพ ฉวยศรี) Tuesday, 14 October 2014 1322
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอโณทัย สุวรรณพนัง) Tuesday, 14 October 2014 980
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1138/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน) Tuesday, 14 October 2014 850
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1135/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายวิฑูรย์ กลั่นบุศย์) Tuesday, 14 October 2014 431
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1134/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนธีร์ พิชัยรัตน์) Tuesday, 14 October 2014 586
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1132/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริทร ภู่ทอง) Tuesday, 14 October 2014 585
18 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1129/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) Monday, 13 October 2014 3343
19 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1128/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 29 ราย) Monday, 13 October 2014 5081
20 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1127/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 12 ราย) Monday, 13 October 2014 3697
21 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1126/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 21 ราย) Monday, 13 October 2014 3917
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวศิน ลีลาชินาเวศ 2. นายวิเนต เล็กสุขศรี) Monday, 13 October 2014 1509
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์) Monday, 13 October 2014 777
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1118/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุภัทรชัย สนหอม) Monday, 13 October 2014 741
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1123/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายเชิดชัย รอดอารีย์ 2.นายสิปปนนท์ กิ่งก้ำ 3. นายอภิสิทธิ์ มุงคำภา และ 4.นายจักรภพ จำปาทิพย์) Monday, 13 October 2014 487
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1124/2557 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย นายวิชิต เจริญทรัพย์ และ นางสาวสุทธินี ทาเทพ Monday, 13 October 2014 192
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1122/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย นายธีรยุทธ ปราณีตพลกรัง และ นายอุดร ยินดี) Monday, 13 October 2014 761
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1117/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส) Monday, 13 October 2014 607
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1121/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอรรถวิทย์ นาควัชระ) Monday, 13 October 2014 556
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1119/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคารม โชติกรกุล) Monday, 13 October 2014 543
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 52
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy