คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 116/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐนพิน สุขมี) pattara kantakhu
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 115/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายฟ้าหม่น สุขสม) pattara kantakhu
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 114/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ์) pattara kantakhu
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 113/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยพงศ์ กาวิละ) pattara kantakhu
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชกร (จำนวน 1 ราย นายทักษิณ กันหาคุณ) pattara kantakhu
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 111/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุภาภรณ์ สุขเกษม 2. นางสาวสุธานี นวลจันทร์) pattara kantakhu
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 110/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภานุเมศ วัฒนานนท์) pattara kantakhu
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 107/2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวรติพร มาศงามเมือง) pattara kantakhu
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 106/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต เนตรกุล) pattara kantakhu
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 104/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ pattara kantakhu
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 103/2562 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทาน ที่ 11 pattara kantakhu
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 12/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทาน ที่ 11 pattara kantakhu
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษฎา แดงสีพลอย 2.นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์ 3.นายนฤพล สีตบุตร 4.นายภราดร อัฐวงศ์) Administrator
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย) Administrator
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 100/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์) Administrator
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 99/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรศิริ คณะใหญ่) Administrator
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 98/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุนันทา สุภาการ) Administrator
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 97/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิณห์นิภา ศักดิ์สันเทียะ) Administrator
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 94/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวกันติชา จู๋หมื่นไวย์) Administrator
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐวัฒน์ จันทนะ) Administrator
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 92/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ หาญรักษ์) Administrator
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 88/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายปรัชญา สุวรรณจิตร) Administrator
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 86/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอริสา จงอยู่สุข) Administrator
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 85/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง) Administrator
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 87/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฏา คูหา) sukanya
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 83/2562 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในส่วนจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สำนักกฎหมายและที่ดิน (เป็นการภายใน) Administrator
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 8/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สำนักกฎหมายและที่ดิน (เป็นการภายใน) Administrator
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 81/2562 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน Administrator
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 7/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา