Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 476/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมานัส กองแก้ว) Thursday, 24 April 2014 120
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 469/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย) Thursday, 24 April 2014 39
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 468/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย) Thursday, 24 April 2014 74
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 467/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนิตชัย สามาอาพัฒน์) Thursday, 24 April 2014 51
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 465/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายบัณฑิต คล้ายขยาย 2.นายชาย ดวงประเสริฐศรี) Thursday, 24 April 2014 67
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 464/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบัณฑิต คล้ายขยาย 2.นายชาย ดวงประเสริฐศรี) Thursday, 24 April 2014 70
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 462/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์) Thursday, 24 April 2014 45
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 461/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสุรีย์รัตน์ แก้วบุตร) Thursday, 24 April 2014 22
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 459/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายอดิศักดิ์ ยันตะกนก 2.นายวสันต์ อินคำน้อย 3.นายจตุพร วงษ์ม่วง 4.นายอดศักดิ์ ศุภสีมานนท์) Wednesday, 23 April 2014 106
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 458/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววรัตน์ฐา สิรทิพย์โกศล) Wednesday, 23 April 2014 79
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 457/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงศิลป์ ทวีคูณ) Wednesday, 23 April 2014 78
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 456/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายไกรวุฒิ องคะลอย) Wednesday, 23 April 2014 54
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 455/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุชัญญา เหล่าคนค้า) Wednesday, 23 April 2014 61
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 454/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวิตรี ผิวเกลี้ยง) Wednesday, 23 April 2014 62
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 453/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางบุญเรือน คงแก้ว) Wednesday, 23 April 2014 37
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 452/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิระพงศ์ ปานแก้ว) Wednesday, 23 April 2014 75
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 451/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอวิรุทธ์ มุงคุณคำขาว) Wednesday, 23 April 2014 61
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 450/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเดชา ทวีพูล) Wednesday, 23 April 2014 67
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 448/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด) Wednesday, 23 April 2014 48
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 447/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายอรรถพร พานิชกุล) Wednesday, 23 April 2014 29
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 446/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัสดร คำแน่น) Wednesday, 23 April 2014 334
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 444/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายสุริยะ การสมชน 2.นายปิยวัฒน์ จำปาทิพย์ 3.นายภานุทัต ศิริสุข) Tuesday, 22 April 2014 171
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 443/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี ฐาปกรณ์ ชูจันทร์) Tuesday, 22 April 2014 111
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 441/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล Tuesday, 22 April 2014 162
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 440/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุริยวงษ์) Tuesday, 22 April 2014 136
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 439/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางกนิฏฐา ชัยมงคล) Tuesday, 22 April 2014 74
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 438/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสาน บุญมาวงค์) Tuesday, 22 April 2014 160
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 425/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งได้ัรบวุฒิเพิ่มขึ้น (นายวิษณุ พิลา) Tuesday, 22 April 2014 152
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 435/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวการะเกด จิอู๋) Tuesday, 22 April 2014 98
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 426/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (นางสาวธนมน ศรีจันทร์ทับ) Tuesday, 22 April 2014 90
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 38
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy