Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1020/2557 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย) Tuesday, 23 September 2014 1028
2 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1015/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 34 ราย) Tuesday, 23 September 2014 1867
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1014/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิณญาณ์ หลาวทอง) Tuesday, 23 September 2014 442
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1013/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีร สุขขี) Tuesday, 23 September 2014 341
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1011/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจริมเทพ ศรีจำปา) Tuesday, 23 September 2014 344
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1010/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล) Tuesday, 23 September 2014 336
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1008/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริพงษ์ ลังกา) Tuesday, 23 September 2014 293
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1006/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวนงชนก ไชยคำภา) Tuesday, 23 September 2014 334
9 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1005/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมบูรณ์ งามสม) Monday, 22 September 2014 634
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1002/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายซาการียา มะยี) Friday, 19 September 2014 627
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 998/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัยวุฒิ รชตะพิพัฒน์) Friday, 19 September 2014 349
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 997/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายบุญสม สาระ) Friday, 19 September 2014 425
13 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 996/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ 2.นายชาคริต มัลละพุทธิรินทร์) Friday, 19 September 2014 639
14 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 994/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางยุคลทร จั่นเผือก) Friday, 19 September 2014 293
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 992/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีรยุทธ ปราณีตพลกรัง) Thursday, 18 September 2014 162
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 991/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายก้องโชค แซ่เตียว) Thursday, 18 September 2014 457
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 989/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวรวัฒน์ สุวรรณบุตร์) Wednesday, 17 September 2014 372
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 988/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนวัสส์ บานไม่รู้โรย) Wednesday, 17 September 2014 472
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 974/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 19 ราย 1.นายวีระศักดิ์ อุปลา - 19.นายยุธพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว) Tuesday, 16 September 2014 671
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 973/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 17 ราย 1.นายณฤนาท กะกุลพิมพ์ - 17.นางสาวมนัสชนก ปานนาค) Tuesday, 16 September 2014 481
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 972/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 18 ราย 1.นายพัฒนไชย ทองดี - 18.นายเฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร) Tuesday, 16 September 2014 398
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 971/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 16 ราย 1.นายพงศกร มีบุษยา - 16.นายอนันต์ แสนทวีสุข) Tuesday, 16 September 2014 354
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 970/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 16 ราย 1.นายวิสุทธี วัลย์เครือ - 16.นายสมชาติ ร่มเย็น) Tuesday, 16 September 2014 370
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 969/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายนิพันธ์ ทองประไพ) Tuesday, 16 September 2014 138
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 968/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายกฤตกวีปกรณ์ พงษ์สนิท) Tuesday, 16 September 2014 131
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 967/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายราชันย์ อุดำ) Monday, 15 September 2014 293
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 966/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 12 ราย 1.นายภควัต เสรีรักษ์ - 12.นายวสันต์ มาพริก) Monday, 15 September 2014 506
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 965/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล 2.นายธนายุส บุญทอง 3.นางสาวอังคณา เจริญศรี) Monday, 15 September 2014 271
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 964/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวธนารีย์ ทองดี) Monday, 15 September 2014 188
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 963/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.พลพจน์ เพ็ชรอินทร์ 2.นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา) Monday, 15 September 2014 435
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 49
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy