คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
121 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1791/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอำพัน สง่า 2.นางสาวสุนิษา ศรสี) Administrator
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1796/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 8 ราย 1.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ 2.นายวชิร สามวัง 3.นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ 4.นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี 5.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์ 6.นายสมพร ภู่ศิริ 7.นายธรรมนูญ อินทร์นุช 8.นายรุทร์ อิน pattara kantakhu
123 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1795/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย 1.นายวชิร สามวัง 2.นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ 3.นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี 4.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์ 5.นายสมพร ภู่ศิริ 6.นายธรรมนูญ อินทร์นุช 7.นายรุทร์ อินนุพัฒน์) pattara kantakhu
124 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1788/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นางจุฬนี เชาวนปรีชา) pattara kantakhu
125 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1789/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสาธิต นรินทร์ 2.นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ) Administrator
126 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1790/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปริญญา กำเนิดทรัพย์) Administrator
127 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1782/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายบุญอนันต์ เดชศรี) pattara kantakhu
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 156/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรยอของสถาบันพัฒนาการชลประทาน (เป็นการภายใน) Administrator
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1779/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤนารถ มีบุญมาก) Administrator
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1778/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุรินทร์ โสตรโยม) Administrator
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1777/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจรัส เล้าโสภาภิรมย์ 2.นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ) Administrator
132 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1776/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง ปารัฎฐ์ กันลิกา 2.นายศักดิ์สิน แก้วหนู) Administrator
133 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1768/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชวพล คันธวงศ์) Administrator
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1775/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพรัตน์ สกุลแพทย์) pattara kantakhu
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1758/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิติพงษ์ ผลชู) Administrator
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1774/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง นายอำนาจ ถี่ถ้วน) Administrator
137 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1773/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัมพร ใจดี) Administrator
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1738/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวปรียพร ศรีจำปา) Administrator
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1756/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต.หญิง ลลิตา ภู่ระหงษ์) Administrator
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1763/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย) Administrator
141 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1760/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา 2.นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี) Administrator
142 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1759/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมชาย คงเมคี 2.นายอิทธิเดช สุทธามาตย์) Administrator
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1757/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์ 2.นายวรพงษ์ หล่ายบุญ) Administrator
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1754/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) Administrator
145 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1753/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชวลิต จันทร์หอม) Administrator
146 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1752/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง) Administrator
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1751/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมคิด ทิวงค์ชาย 2.นายเกียรติพงศ์ สายเมือง) Administrator
148 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1750/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมุสลีมาน มะยูนุ) Administrator
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1747/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต) Administrator
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1746/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวงศกร บ่อคำ 2.นายกิตติพันธุ์ สิงห์ทอง) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา