Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1679/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายอดิศักดิ์ กอลีซอ 2.นายสมหมาย พัทพงศ์) pattara kantakhu
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1677/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ) Administrator
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1675/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสถาบันพัฒนาการชลประทาน (เป็นการภายใน) Administrator
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 147/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการชลประทาน (เป็นการภายใน) Administrator
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1673/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา Administrator
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 146/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา Administrator
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1681/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน pattara kantakhu
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1684/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ มณีอินทร์) Administrator
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1672/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบัญญัติ ธะนะ) pattara kantakhu
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1680/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1671/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเผชิญ กิ่งผา) Administrator
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1670/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1669/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1668/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1667/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายเปรมอานันท์ นิธิประทีป 2.นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์) Administrator
166 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1665/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางนิตยา ปานขำ 2.นางวาสนา การสมดี 3.นางรัตนา กอนดี 4.นางสายใจ คล้ายขยาย) Administrator
167 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1663/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรีดิท (คัมภีร์) ยิ่งเมือง) Administrator
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1662/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวบุญทะนิกรณ์ แฝงเพ็ชร) Administrator
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1661/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1660/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรวัจน์ เกษมวรรณ์) Administrator
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1658/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย) Administrator
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1657/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ) Administrator
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1656/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็ชร) Administrator
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1659/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชวลิต จันทร์หอม) Administrator
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1655/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐกริชพัชร์ รุจจนพันธุ์) pattara kantakhu
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1648/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ทวีเดช) Administrator
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1647/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) Administrator
178 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1646/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ) Administrator
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1645/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย) Administrator
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1644/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 8 ราย) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 222
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา