คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1745/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์) Administrator
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1744/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายบุญฤทธิ์ วงษ์อุดม) Administrator
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1743/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุนทร สิงหะพล) Administrator
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1742/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางอ้อนจันทร์ ปาลวัฒน์) Administrator
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1741/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพุทธรักษ์ อะทาลาน) Administrator
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1739/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายภัทราวุธ บัวเทศ) Administrator
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1736/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายกฤตติน มานุช 2.นายพีรวัฒน์ วิทยาขาว 3.นายผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย) pattara kantakhu
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1740/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายทวีป เกิดทอง 2.นายนิธิเดช มากเกตุ) Administrator
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1737/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ธรรมคุณ) Administrator
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1731/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ) Administrator
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1730/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวพรรษมนต์ วริศวัชรพงศ์) Administrator
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 152/2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ Administrator
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1729/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวชื่นจิตร์ แซ่โค้ว) Administrator
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1728/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายภาณุพงศ์ โรยนิมิตร Administrator
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1726/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์พิสุทธิ์ ดวงทิพย์) Administrator
166 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1725/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนาคาร ยวงแก้ว 2.นายกล้าณรงค์ ปวนมล) Administrator
167 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1724/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนิพัทธ์ ทองประไพ) Administrator
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1721/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิสุทธิณี ศรีใส) Administrator
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1720/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวมยุรีย์ เพียรทอง) Administrator
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1719/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสมเจตน์ อิสระกุล) Administrator
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1718/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภราดร คณะแนม) Administrator
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1717/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 นาย นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี) Administrator
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1716/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 15 ตำแหน่ง) Administrator
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1714/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายมนัส จอกเงิน 2.นายภาณุวัตร ภู่กลาง) Administrator
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1712/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชลรดา คงยนตร์ 2.นายภควันต์ เสรีรักษ์) Administrator
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1711/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ พิพัฒนวัฒนากุล) Administrator
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1710/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวศิน สุขสำราญ) Administrator
178 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1708/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1705/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเนตรทราย สมถะธัญกรณ์) Administrator
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1704/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเมธี มณีโชติ) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา