Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 620/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย)
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 616/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอุรินทร์ โสตรโยม)
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 613/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางสาวอรญา เขียวคุณา)
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 612/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน (นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์)
245 คำสั่งกมชลประทาน ที่ ข 611/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย กลิ่นนาค)
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 608/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี)
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 604/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกิตติศักดิ์ พวงสมบัติ)
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 599/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นายณัฐกริชพัชร์ (มารุจณ์) รุจจนพันธุ์ 2.นายชาญวิทย์ ภิรมย์กิจ)
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 598/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นายอาทิตย์อุทัย พัดโท 2.นางสาวนัฐฐา ทั่งทอง)
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 603/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวศตมน กลิ่นจันทร์)
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 597/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสงวนศักดิ์ กลิ่นหอม)
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 596/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสัญชัย กมลบูรณ์)
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 595/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีร์ธวัช ก้านเหลือง)
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 594/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย)
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 593/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 592/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชยกร อยู่สุขขี)
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 591/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพัชร์ รัตนเคหะ)
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 602/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย)ร
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 601/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 24 ตำแหน่ง)
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 590/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไชยวัฒน์ บุญมาก)
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 589/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายส่งศักดิ์ ทรงสุรวิทย์)
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 586/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสันธณา ภูมิสิงหราช)
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 585/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรรณอนงค์ วงศ์เสนา)
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 584/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิโรจน์ มาเทียน)
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 587/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทูร เพ็ชรสีม่วง)
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 580/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทศพล แก้วศรี)
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 581/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกรชนก จำวัน)
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 588/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรณกร สมบุญ)
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 583/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศุภชัย ศุขพงษ์)
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 582/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุรวุฒิ ศรีแจ่มผัน)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา