คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1624/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววิไลพร สายน้ำเย็น) Administrator
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1623/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ม่อมพะเนาว์) Administrator
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1630/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี) Administrator
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1621/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมศักดิ์ พูนสัมฤทธิ์) Administrator
245 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1620/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1614/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข 2.นายวุฒิพงค์ คงกาญจน์) pattara kantakhu
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1612/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนกร สุขใจ 2.นายบำรุง สงสม) pattara kantakhu
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1613/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวต่วนราตี โต๊ะกูบาฮา) pattara kantakhu
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1609/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐกริชพัชร์ รุจจนพันธุ์) pattara kantakhu
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1615/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจิราภรณ์ แสงโลด 2.นางสาวการะเกด นิยมมาก) pattara kantakhu
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1611/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ 2.นายมนตรี อินทร์ติยะ) pattara kantakhu
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1610/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศตมน กลิ่นจันทร์) pattara kantakhu
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1607/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธเนศ กุลกรินีธรรม) pattara kantakhu
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1606/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิพ์ปพิชญ์ ภักดิ์เกษม) pattara kantakhu
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1608/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 38 ราย) บุรินทร์
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1605/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ 2.นายทัศนัย รอตฤดี) pattara kantakhu
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1604/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเศรษฐเมศวร์ คติวัฒน์) Administrator
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1600/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นายปกพงศ์ สุวรรณ 2.นายอัฑฒ์ ณ นคร 3.นายทศพร วิชัยพฤกษ์) Administrator
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1599/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมแพร เต็มสงสัย) Administrator
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1602/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวคำพู ศรีคำภา) Administrator
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1597/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพรชัย ปวงรัตน์) pattara kantakhu
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1596/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1.นายมงคล อยู่ลือ 2.นายสาธิต สันหมุด 3.ว่าที่ร้อยตรีก่อเกียรติ พันธ์ฤกษ์ 4.นายศุภชัย พิมพิศาร) pattara kantakhu
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1594/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายณัฐพัชร์ รัตนเคหะ 2.นางสาวอิศราภรณ์ พลอินทร์) pattara kantakhu
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1592/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทพพยุง วงศ์สูง) pattara kantakhu
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1591/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 8 ราย) pattara kantakhu
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1590/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกรียงศักดิ์ ผาเจริญ) pattara kantakhu
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1589/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเสาวรักษ์ สุขสาคร ) pattara kantakhu
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1588/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร) pattara kantakhu
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1587/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนิติพงษ์ ผลชู) pattara kantakhu
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1586/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์นิพนธ์ ดอกไม้ทอง) pattara kantakhu
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา