Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1437/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล) Administrator
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1436/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย) pattara kantakhu
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1435/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 39 ราย) pattara kantakhu
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1433/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย) บุรินทร์
245 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1431/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ พิศบุญ) pattara kantakhu
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1421/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายครณพัชน์ อุดมสินค้า 2.นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฏ์ 3.นายภูมิพัฒน์ รัตนภาค) pattara kantakhu
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1420/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 3 ตำแหน่ง) pattara kantakhu
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1419/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ) pattara kantakhu
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1418/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสัมพันธ์ เจริญพันธุ์) pattara kantakhu
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1417/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายสมหมาย พัทพงศ์) pattara kantakhu
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1416/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปกรณ์ สุตสุนทร) pattara kantakhu
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1415/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยณรงค์ สิงห์ยะบุศย์) pattara kantakhu
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1414/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นางอาทิตยา ศรีทองแท้ 2.นายนิวัฒน์ โชติชื่น 3.นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ 4.นางตวงพร กาบแก้ว 5.นางสาวพิไลลักษณ์ นันทเสนา) pattara kantakhu
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1413/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางทิฆัมพร ทาทอง) pattara kantakhu
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1412/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพชรวรรณ วนพฤกษ์ 2.นายเฉลิมศักดิ์ ทองโอ) pattara kantakhu
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1411/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายกิตติพงษ์ โสภา) pattara kantakhu
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1409/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล วุฒิจันทร์) Administrator
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1408/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย) Administrator
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1407/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนันทา อุปมาก) Administrator
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1405/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายอภิวัฒน์ พันธะแสง) Administrator
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1404/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐพร มหาวรรณ) Administrator
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1403/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายคมกริช ฉายศรี) pattara kantakhu
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1389/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย) pattara kantakhu
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1394/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธรรมรัตน์ เหลาคม) Administrator
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1393/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปกครอง สุดใจนาค) Administrator
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1392/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรยุทธ แก้วแท้ 2.นายหนึ่งบุรุษ เหมือนตา) Administrator
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1391/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด) Administrator
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1390/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชุมศักดิ์ แสนนาม) Administrator
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1327/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมานพ ลิ้มทองใบ) Administrator
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1378/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 8 ราย) pattara kantakhu
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 219
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา