Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
5461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 582/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรงยศ สุคนธปฏิภาค) Administrator
5462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 580/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวินัย อุ่นอก 2.นายสมเกียรติ ภูมิสถาน) Administrator
5463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 579/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัชชัย เกิดพุฒเปี่ยม 2.นายไพบูลย์ ชำนาญดี) Administrator
5464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 578/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธรณิศ มั่นศรี) Administrator
5465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 550/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายสัญชัย บุราสิทธิ์) Administrator
5466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 576/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์สกี เบ็ญหมัดาหลี) Administrator
5467 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 575/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายวีรเด่น เนื่องพิมพ์) Administrator
5468 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 572/1/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุชิน จงสมสุข) Administrator
5469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 574/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอัตพงค์ หนูผุด) Administrator
5470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 573/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเรืองฤทธิ์ สีหะวงศ์) Administrator
5471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 572/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพนัส พรมบุตร) Administrator
5472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 571/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางทิพวรรณ บุญช่วย) Administrator
5473 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 570/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัชรินทร์ ก๋องหล้า) Administrator
5474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 563/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุวัฒน์ ปานสว่าง) Administrator
5475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 560/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นางสาวณิชารีย์ เม่งพัด) Administrator
5476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 559/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฉลาด พันธุ์ไพร) Administrator
5477 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 562/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายไกรศร วาระรังษี 2.นายประพันธ์ เดือนศิริรัตน์) Administrator
5478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 561/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน Administrator
5479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 557/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 8 ราย) Administrator
5480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 556/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาญชัย ศรีวิรัช) Administrator
5481 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 496/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวดวงกมล ชื่นสกุล) Administrator
5482 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 554/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปิ่นนภา แก้วเนียม) Administrator
5483 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 553/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ) Administrator
5484 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 552/2557 เรื่อง มอบหมายให้ราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ 2.นายสถาปัตย์ แซ่เฮง) Administrator
5485 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 551/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ 2.นายสถาปัตย์ แซ่เฮง) Administrator
5486 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 549/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายธนา พูนมั่น 2.นายณัฐพล นันทมิตร 3.นายอาทิตย์ คะยอม) Administrator
5487 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 548/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรัชญา อินทร์หา) Administrator
5488 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 545/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางขวัญนภา สาธร) Administrator
5489 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 544/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (นายประสพโชค มั่งจิตร) Administrator
5490 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 543/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย สิบเอกเชี่ยวชาญ โตโคกสูง) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 183 จาก 222
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา