คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6061 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 863/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ 2.นายตรีภพ เกื้อเม่ง) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6062 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 868/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบดินทร์ คันทะประเทพ) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6063 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 858/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายแสนศักดิ์ จันทร์ณรงค์ 2.นายทัศน์พล คดจำปา 3.นายคณิต ธารานุกูล) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6064 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 857/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสิริวัฒน์ ปานดำ ) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6065 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 855/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนันทนา เพ็งคำ) Administrator
6066 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 852/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) Administrator
6067 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย) Administrator
6068 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 698/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุเมธ พัฒน์ช่วย 2.จ่าสิบเอกสุรชัย ปัญญสุทธิ์) Administrator
6069 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 841/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายพิเชษฐ์ เจียรวิภา 2.นายนัทธี นุ่มมาก 3.นายวสันต์ โพธิ์ศรี 4.นายสุกิจ ไชยศิริ 5.นายวศวรรธน์ นาคนวล) บุรินทร์
6070 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 840/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุดล วาทยานนท์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6071 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 838/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอนก ก้านสังวอน 2.นายสุทธิพงษ์ กุลานุพงศ์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6072 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 824/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอนก ก้านสังวอน 2.นายมงคล เดชมหามงคล) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6073 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 821/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6074 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 827/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย) Administrator
6075 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 818/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายมุททิกมาศ จันทรัตน์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6076 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 808/2556 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง ) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6077 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 807/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง(จำนวน 3 ตำแหน่ง) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6078 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 805/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย นายเจริญ สุขุมาลย์ และ นายกฤชปภพ ชุมช่วย) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6079 คำลั่งกรมชลประทาน ที่ ข 798/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6080 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 793/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประทุม เสียงหวาน) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6081 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 771/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธเนศร์ สมบูรณ์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6082 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 770/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรญา เขียวคุณา) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6083 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 769/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธเนศ ดิษฐปัญญา) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6084 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 765/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย) Administrator
6085 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 764/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง ) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6086 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 763/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 7 ตำแหน่ง) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6087 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 760/2556 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 9 ตำแหน่ง) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6088 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 759/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 28 ตำแหน่ง) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6089 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 753/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายนัฐพงษ์ กาวิละ 2.นายวิราพงษ์ อัปการัตน์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
6090 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 740/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล วุฒิจันทร์) น้องภรณี นศ.ฝึกงาน
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 203 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา