คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6271 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1447/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง) Administrator
6272 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1446/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 3 ตำแหน่ง) Administrator
6273 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1443/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธนา สุวัฑฒน) Administrator
6274 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1442/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์) Administrator
6275 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1438/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธเนศ อักษร) Administrator
6276 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1435/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 6 ตำแหน่ง) Administrator
6277 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1434/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 18 ตำแหน่ง) Administrator
6278 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1429/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์ 2.นายวิทยา แก้วมี 3.นางกมลพร เบ็ญจมาศ 4.นางสาวรำพึง ปราบหงษ์) Administrator
6279 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1421/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายปกรณ์ สุตสุนทร 2.นายสุรพันธ์ อิ่นแก้ว) Administrator
6280 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1427/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัธยา มะวิญธร) Administrator
6281 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1424/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุนทรี ใหญ่สว่าง 2.นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา) Administrator
6282 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1428/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ ลีนานนท์) Administrator
6283 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1417/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายจิรยุทธ จตุรภัทร) Administrator
6284 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1418/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 9 ราย) Administrator
6285 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1414/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรพล รัตนวิมลชัย 2.นายดลฐ์นทีร์ พิรมย์วัฒนา) Administrator
6286 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1413/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอำมร มีสวัสดิ์) Administrator
6287 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1412/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนธีร์ พิชัยรัตน์) Administrator
6288 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1411/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอำนาจ จันหอม) Administrator
6289 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1410/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางศิริรัตน์ เริ่มยินดี) Administrator
6290 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1408/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวฐิติรัตน์ ภาติกร 2.นางสาวนันดา ศิรินุวัฒน์ 3.นางพัชรี สหัสสานนท์ 4.นางสาวมุกดา พูนประสาทศิลป์) Administrator
6291 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1406/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์) Administrator
6292 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1399/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรกริช นาควิโรจน์) Administrator
6293 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1394/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายไพเจน มากสุวรรณ์) บุรินทร์
6294 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1382/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเจริญชัย ทรัพย์สุข) Administrator
6295 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1380/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย น.ส.ภรณิพา เทพมณี) Administrator
6296 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1377/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ) บุรินทร์
6297 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1378/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุปาณี วินโกมินทร์ 2.นางประไพ กลิ่นขจร) บุรินทร์
6298 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1360/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด ทิวงค์ชาย) Administrator
6299 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1361/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายณรงค์ วัฒนพงษ์ 2.นายสุรเชษฐ์ รงคพรรณ์) บุรินทร์
6300 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1354/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนิสร์ ส้มเกลี้ยงเจริญ) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 210 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา