คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6331 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1247/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน Administrator
6332 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1246/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 353 ราย) Administrator
6333 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1245/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 346 ราย) Administrator
6334 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1239/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวรพล ฉวีรักษ์) Administrator
6335 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1237/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวิชยากร ตั้งศิลาถาวร) Administrator
6336 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1236/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางอมรา นิลวัฒน์ 2.นายสมชาย ศรีรัง) Administrator
6337 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1235/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุวัฒน์ มะลิรส) Administrator
6338 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1234/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์) Administrator
6339 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1231/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 61 ราย) บุรินทร์
6340 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1151/1/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย 1. นายประพนธ์ หิรัญตีรพล 2. นายทศพล วงศ์วาร) บุรินทร์
6341 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1195/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมพงค์ ประทีปแก้ว) Administrator
6342 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1189/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม บุรินทร์
6343 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1190/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางนลินี เมปริญญา) บุรินทร์
6344 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1192/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพดล ผากา) บุรินทร์
6345 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1191/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย) บุรินทร์
6346 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1187/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.น.ส.อรุณี พงษ์พรประเสริฐ 2.นางณภัทร เวียงคำมา) Administrator
6347 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1185/1/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสิทธิ์ ศรีสมานุวัตร) Administrator
6348 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1182/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์) Administrator
6349 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1173/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล) Administrator
6350 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1171/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุประวัติ ชยาทิกุล) Administrator
6351 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1179/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย) บุรินทร์
6352 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1164/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายภานุเมศ วัฒนานนท์ 2.ว่าที่ ร.ต.สมบัติ พุทธิษา) Administrator
6353 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1163/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัชรินทร์ ชาติมนตรี) Administrator
6354 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1161/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายสุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ 2.นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์) Administrator
6355 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1159/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอำนวย คชวงศ์) Administrator
6356 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1148/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดลฐ์นทีร์ พิรมย์วัฒนา) บุรินทร์
6357 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 1145/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 17 ราย) บุรินทร์
6358 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายการุณ แปลงรัตน์) บุรินทร์
6359 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1141/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิเชียร ยางงาม) annie
6360 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1140/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภิรมย์ พรหมหิตาทร) annie
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 212 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา