Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายมงคล ทองจีน) Administrator
6362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1031/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 5 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง 5.นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) บุรินทร์
6363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1030/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ) บุรินทร์
6364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1029/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สิงห์วิจารณ์ 2.นายพิจิตต์ บรรณรงค์ 3.นายชนะชัย สุนทรศารทูล 4.นายบุญเลิศ บุบผากอง) บุรินทร์
6365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1027/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวเพ็ญพัชร สุวรรณสนธิชัย) บุรินทร์
6366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1026/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวณัชชา ศรีทองสุข) บุรินทร์
6367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1025/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์) บุรินทร์
6368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1024/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์) บุรินทร์
6369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1023/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายรักพงศ์ วาทโยธา) บุรินทร์
6370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1022/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจิรยุทธ จตุรภัทร 2.นายพชร บ่างตระกูล) บุรินทร์
6371 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทรงเกียรติ ขำทอง) บุรินทร์
6372 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1018/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 1.นายสำเริง แสงภู่วงค์ annie
6373 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายมงคล สุภากาย 2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์ annie
6374 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายมงคล สุภากาย 2.นายสมเกียรติ รุ่งเพชรวงศ์ annie
6375 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1009/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิภพ ทีมสุวรรณ) Administrator
6376 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 967/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล) Administrator
6377 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1008/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6378 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 143/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (เป็นการภายใน) Administrator
6379 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1007/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6380 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 142/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี (เป็นการภายใน) Administrator
6381 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1006/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6382 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 141/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนงาน (เป็นการภายใน) Administrator
6383 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 998/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายฐนโรจน์(ชวลิต) วรรัฐประเสริฐ(วรรณประเสริฐ) 2.นายภานุเมศ วัฒนานนท์ 3.นายเกรียงไกร ริมจันทร์) Administrator
6384 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 991/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ 2.นายวิเชียร ยางงาม 3.นายอโณทัย ศรีเจริญ) Administrator
6385 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 990/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิจิตร ลิมปกรณ์กุล 2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์) Administrator
6386 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 989/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์) Administrator
6387 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 988/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย) Administrator
6388 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ 2.นายวิทยา วรดิษฐ์ 3.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์) Administrator
6389 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 986/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ 2.นายวุฒิพงศ์ ปัณฑุกำพล) Administrator
6390 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 985/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นางสุนทรี ใหญ่สว่าง 2.นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ 3.นางธนินี อดุลกิตติพร) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 213 จาก 222
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา