คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1142/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายนพดล ผากา) annie
6362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1143/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 22 ราย) annie
6363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุชาดา บุญนิตย์) Administrator
6364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1128/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) Administrator
6365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1129/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย) Administrator
6366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1123/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีร ธรรมศิริ 2.นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน) Administrator
6367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1122/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางสาวปัญจพร จึงดำรงค์สมสุข) Administrator
6368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฐิติพงษ์ หงษ์อินทร์) Administrator
6369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1111/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายศุภชัย แก้วลำใย 2.นายสิโรจน์ ประคุณหังสิต 3.นายอุดมเกียรติ เกิดสม) Administrator
6370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทอดไทย ทรงเจริญ) Administrator
6371 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1109/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสินอุดม อุดมคณานาท) Administrator
6372 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1108/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ) Administrator
6373 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1104/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฎา ตงศิริ) Administrator
6374 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1103/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายมงกร สมัครเขตรการ 2.นายสาธร บุญเจริญ) Administrator
6375 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1102/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ชูชาติพงษ์) Administrator
6376 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1083/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค) Administrator
6377 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1101/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรญา เจริญนฤภัทร) Administrator
6378 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมโฆษกกรมชลประทาน Administrator
6379 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธนา สุวัฑฒน) Administrator
6380 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1098/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ) Administrator
6381 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1096/2555 เรื่อง ให้ข้าราาชการรักษาการในตำแหน่ง (นายทรงพล สวยสม) annie
6382 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2555 เรื่อง ย้ายข้้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายเกียงไกร ภาคพิเศษ 2.นายทรงพล สวยสม annie
6383 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1093/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน annie
6384 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1082/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายธวัชชัย ปานเถื่อน 2.นายยงยุทธ์ กฤตยานวัช 3.นายเถลิง ศิริภิรมย์ 4.นายนคร พริ้งเพริด) Administrator
6385 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1081/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 45 ราย) Administrator
6386 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1077/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 29 ตำแหน่ง) บุรินทร์
6387 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางกมลพร เบ็ญจมาศ 2.นางสาวกชพร โชติช่วง) บุรินทร์
6388 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1071/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอธิคม รักสัตย์) Administrator
6389 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1044/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางกาญจนา ใจธานี) บุรินทร์
6390 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1042/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายชนะไชย วัฒนา 2.นายสมพร ดำนุ้ย) บุรินทร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 213 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา